[dDH] [Menu]  Internationale Niet-Winkeldag 2000

Vrolijk èn kritisch protest

Elk jaar wordt eind november wereldwijd de Internationale Niet-Winkeldag gehouden: een dag van vrolijk en kritisch protest tegen de Westerse overkonsumptie en de invloed van reklame op ons dagelijks leven.

Vrouw met tig winkeltasjes "Buy Nothing Day" wordt ook gevierd in Australië, België, Canada, Duitsland, Engeland, Finland, Ierland, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Polen, Slovenië, de Verenigde Staten en Zweden.
De bedoeling van Niet-Winkeldag is simpel en duidelijk: konsumenten in de rijkere delen van de wereld wordt gevraagd om een dag per jaar niet te gaan winkelen. De dag vraagt om bezinning over de gevolgen van de Westerse overkonsumptie en de gevolgen daarvan voor het milieu en voor de mondiale verschillen tussen rijk en arm in de wereld.
De Niet-Winkeldag heeft een sterk symbolisch karakter. In tal van landen zullen aktievoerders op vrolijke en opvallende wijze aandacht vragen voor het fenomeen Niet-Winkeldag.

Aktiviteiten in Nederland

In Nederland speelt de Niet-Winkeldag zich vooral op straat af. De aktievormen zijn zeer divers: van demonstratief niet-winkelen tot het houden van straat-enquetes onder het winkelend publiek, straattheater, muziek, het inrichten van een kadootjes-omruilkraam of het uitdelen van doosjes 'geluk'.

Alle aktiviteiten worden georganiseerd door plaatselijke groepen, die zich bezighouden met milieu, vrede, ontwikkelingssamenwerking en kritisch konsumeren. Onder de initiatiefnemers en organisatoren zijn opvallend veel jongeren. Ook kerkelijke organisaties laten zich niet onbetuigd.
De Niet-Winkeldag wordt in Nederland gekoördineerd door Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling in Eindhoven.

menu | top | dDH