[dDH] [Menu]  Internationale Niet-Winkeldag 2000

1 december 2000

Doe meer dan één dag niet-winkelen!

Wie na de Niet-Winkeldag de smaak te pakken heeft gekregen, kan zich aansluiten bij tal van organisaties en initiatieven die werken aan eerlijk delen, konsuminderen, een schoner milieu en een eerlijker verdeling van de rijkdommen die de aarde biedt.

De Consuminderkrant biedt volop iedeeën voor iedereen die meer wil dan eens per jaar een dag niet winkelen. Tien verschillende organisaties komen in de krant aan het woord en geven konkrete tips, onder het motto 'Dit kunt u doen'.

Of u kunt een gratis proefnummer aanvragen van de bladen Genoeg, Kerk en Milieu, Milieudefensie, WereldDelen en ZOZ (tijdschrift voor doen-denkers). Strohalm heeft een interessant boekje 'Arm door Geld', dat verkrijgbaar is voor een vrijwillige bijdrage. En u kunt een voordelig (proefabonnement nemen op de bladen Kritisch Consumeren (Alternatieve Konsumentenbond) en Honger en Dorst (Emmaus). In de Consuminderkrant leest u meer over deze organisaties. Want één dagje niet-winkelen per jaar is inderdaad niet genoeg!

 

menu | top | dDH