[dDH] [Menu]  Internationale Niet-Winkeldag 2000

Pers- en kontakt-informatie

 • De bekende politiek tekenaar Olivier Rijcken ontwierp het logo voor de Niet-Winkeldag, dat wij op verzoek toesturen. U kunt hier ook een grotere versie van het logo downloaden.

 • Voor interviews met initiatiefnemers en aktivisten kunt u kontakt opnemen met Omslag.

 • Er zijn (Canadese) promotie-video's (30 sekonden) beschikbaar, bestemd voor uitzending op de Amerikaanse, Europese en Japanse televisie.

 • Op uw verzoek noteren wij u op de perslijst, zodat u alle landelijke persberichten over de Niet-Winkeldag per e-mail ontvangt.

 • Omslag maakt een Aktiehandleiding voor plaatselijke groepen, die verkrijgbaar is door f5,- over te maken op giro 753665 van Omslag in Eindhoven.
  (Verschijnt in september).

 • Voor meer inlichtingen:
  Omslag
  Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
  (Dick Verheul of Marta Resink)
  Postbus 81
  5600 AB Eindhoven
  Tel. 040-2910295
  E-mail: nwd@omslag.nl
 
menu | top | dDH