[dDH] [Menu]  Internationale Niet-Winkeldag 2000

Bijgewerkt 27 november 2000

Niet-Winkeldag uitbundig gevierd

Niet-Winkeldag 2000 is uitbundig gevierd in tientallen landen overal ter wereld. Onderstaand het verslag van de akties in Nederland.

(Door Marta Resink en Dick Verheul)


[ top ]

AMERSFOORT

Geluk met een geurtje

De Niet-Winkeldag verliep leuk in Amersfoort, meldt Kees Huijbregts. De Niet-Winkelaars hadden een betere plaats dan vorig jaar, midden in het winkelcentrum. Daar stond hun kraam waar mensen hun ooit-gekregen-maar-nooit-gebruikte sinterklaaskadootjes konden omruilen. Verder was er een zithoek, waar het winkelend publiek even kon uitrusten. Vooral veel zwarte pieten maakten hier druk gebruik van. Hun baas was er ook, maar die bleek niet tot een uitspraak te verleiden. Het was gezellig en de ballonnen gingen grif van de hand. Veel ouders hadden niet in de gaten dat op de ballon van hun kind 'KOOP NIETS' stond.
Ook de zakjes geluk vielen in de smaak. Het was geluk met een geurtje, want er zat lavendel in.
Er kwam een fotograaf langs van een plaatselijk weekblad.

[ top ]

AMSTERDAM

Onderzoek naar fun-shoppen

o'n tien mensen, voornamelijk van de Alternatieve Konsumentenbond, hielden in de Amsterdamse Kalverstraat een onderzoek naar fun-shoppen. Ze legden voorbijgangers de stelling voor 'kopen maakt gelukkig'.
De voorlopige indruk: vooral jongeren zijn het met de stelling eens, maar ze voegen er aan toen dat het koop-geluk een dag of twee duurt. Daarna hebben ze weer iets nieuws nodig. Veel vrouwen ontlenen hun geluk aan het kopen van kleding. Mannen vinden over het algemeen andere dingen belangrijker. Bij hen duurt het koop-geluk maar erg kort.
Winkeliers reageerden soms een beetje vervelend, vertelt Janita Top. Een verslaggever van NRC-Handelsblad liep met de aktie mee. De aktievoerders waren te herkennen aan de posters die ze op hun rug hadden geprikt. Soms was het lastig om mensen aan te spreken, want elke passant die ondervraagd werd, zag zich meteen omringd door tien mensen die driftig stonden te schrijven.

[ top ]

ARNHEM

Er waren twee koopvirussen ...

We zijn vanochtend om 10.30 begonnen op het Land van de Markt, een klein pleintje in het winkelgebied. Daar hebben we onze koopvirusact opgevoerd. Er waren twee koopvirussen, een koopzieke klant, en een verpleger die samen het winkelend publiek aanspraken en de koopgekte uitbeelden. Hiernaast waren er nog twee mensen consuminderkranten en balonnen.
De reakties van het publiek wisselde van "Ga toch werken, je bent niet wijs" tot "Goede aktie, ga zo door." De meeste reakties waren positief. Wel merkten we dat mensen weinig tijd hadden voor een gesprek en snel doorliepen. De ballonnen waren een groot sukses, alle kids willen er eentje en geen een ouder durft dat te weigeren (al zie je soms aan hun gezicht dat ze dat graag zouden willen). We hebben hier geen enkele last gehad van winkeliers, politie of stadswachten.
Er was veel aandacht van de pers voor de aktie. We hebben bezoek gehad van een SBS6 cameraploeg, een journalist van Radio Gelderland, een fotograaf van het ANP en journalisten van De Gelderlander, De Arnhemse Courant en de Arnhemse Koerier. Soms was er meer pers dan publiek. We zijn tot 12.30 op deze plek gebleven en zijn toen, na een tussenstop in vegetarisch eetcafe Enig Alternatief (onze vaste cateraar bij akties) vertrokken naar winkelcentrum Kronenburg in Arnhem Zuid. Daar zijn we maar een uurtje gebleven. Het was een heel ander publiek dan in het centrum, veel minder interesse en meer negatieve reakties. Er zijn nog even twee bewakers geweest en die beloofde ons "te gedogen". Het winkelcentrum blijkt (ook buiten) prive terrein te zijn en daar schijnt het grondwettelijk recht van vrije meningsuiting niet te gelden. Maar goed, deze twee bewakers waren wel aardig. Na een tijdje zijn we maar weer vertrokken.
We hebben op dit moment nog aardig wat folders en consuminderkranten over. Deze gaan we op diverse plekken in de stad alsnog verspreiden en ook in de buurgemeente Rheden worden ze verspreid.

Groetjes van het Arnhemse NWD-team: Nicole, Ellen, Douwe, Bianca, Alexandra, Ronald en Jack

[ top ]

BILTHOVEN

Geen toestemming, geen aktie

De geplande kadootjes-omruilkraam in winkelcentrum de Kwinkelier is niet doorgegaan, omdat de winkeliersvereniging er geen toestemming voor gaf. Vorig jaar leverde een soortgelijke aktie op dezelfde plek geen problemen of bezwaren op.

[ top ]

BREDA

Een stukje koopvrij gebied

De 'drie-steden-aktie' van de jongeren van Dwars eindigde in Breda. ,,En daar kwamen we pas echt goed los'', vertelt Jan Sikon. Snel was er een stukje winkelstraat veroverd, dat tot 'koopvrije zone' werd uitgeroepen. De laatste van de 800 flyers werden uitgedeeld. En de meegebrachte megafoon bewees goede dirnsten. Het was inmiddels half vijf en de dwarsers spoorden het overgebleven winkelend publiek aan om vooral door te gaan met kopen, te kopen en te kopen.

[ top ]

DEN BOSCH

Veel sympathie

Vooraf had er een artikel in het Brabants Dagblad gestaan over de Niet-Winkeldag, en daardoor kwamen veel mensen even langs op het Kerkpleintje. De Bossche Ruilkring (LETS) stond hier met een kraam, waar mensen hun overkomplete Sinterklaaskadootjes konden ruilen. Hiervan werd nauwelijks gebruik gemaakt. Het viel op dat er vrijwel geen negatieve reakties waren dit jaar, vertelt Frans Leonard uit Den Bosch. Het publiek dat langs kwam was bijna uitsluitend positief. Dat gold ook voor een echtpaar uit Australie, dat tot hun verrassing hoorde dat er ook daar een Buy Nothing Day is. Leden van de ruilkring namen de bemensing van de kraam voor hun rekening. Het LETS-systeem had hiervoor 200 Niksen beschikbaar gesteld, zodat de standwerkers in Niksen betaald konden worden voor hun bijdrage. Een dakloze sprong te hulp om Consuminderkranten uit te delen. Een half uur lang trad nog een band op die wereldmuziek speelde. De straatzanger die normaal op die plek staat stelde hiervoor een half uur beschikbaar.

[ top ]

EINDHOVEN

Ballonnen een groot sukses

Op een plateau op de Piazza, eem drukke doorloop naast De Bijenkorf, was een huiskamertafereel neergezet waar vermoeide winkelaars even konden uitrusten. Er was koffie en thee, spelletjes en Consuminderkranten. Er werden zo'n 200 informatiepamfletjes uitgedeeld en zo'n 100 ballonnen.
Els Tiemeijer: ,,Ik vond de sfeer heel goed. De reakties van het publiek waren minder giebelig dan in voorgaande jaren. Men liep of stug door, of toonde belangstelling. We waren in totaal met zo'n 15 mensen, allemaal leden van GroenLinks. Daardoor konden er voortdurend mensen folderen, praten en ballonnen uitdelen. Zelf durf ik niet zo goed op mensen af te lopen om een praatje aan te knopen. Daarom was ik blij dat ik kleine zakjes met zonnebloemzaden kon uitdelen. Ik heb met vier of vijf mensen een vrij lang en goed gesprek gevoerd. Gelukkig waren er ook mensen met meer lef en die trokken aanzienlijk meer belangstelling. Zoals een vrouw die met wijd uitgespreide armen stond te roepen 'U moet minder kopen'. Daar kwamen de mensen op af.
En ook aktief folders aanbieden en praatjes aanknopen leidt tot veel leuke persoonlijke kontakten''. Het grote bord, waarop vier Niet-Winkeldag-posters waren geplakt viel goed op. Maar het grootste sukses waren toch de felgele KOOP NIETS-ballonnen die aan kinderen werden weggegeven. Die ballonnen doken telkens op in de omliggende winkels. De voorzitter van de winkeliersvereniging, tevens direkteur van De Bijenkorf, kwam zijn beklag doen over de aktie. Hij kon niet begrijpen dat er zomaar een vergunning voor was verleend en zei het schandalig te vinden. En hij beweerde wel 25 telefoontjes te hebben gehad van boze winkeliers.
Vooraf waren er persberichten verstuurd naar de lokale media. Een fotograaf van treinkrant Metro kwam langs voor een foto en ook hebben GroenLinksers zelf foto's gemaakt. Het huiskamermeubilair was beschikbaar gesteld door Emmaus-Eindhoven.

[ top ]

GELDROP

Winkelen geen hobby

'Koop gerust, maar koop bewust', was de slogan in Geldrop. Bijvoorbeeld Max-Havelaarkoffie, en voorbijgangers konden een kopje koffie krijgen. Toch was daar weinig animo voor, want de meesten hadden haast.
De enquete liep beter en bleek een goede aanleiding voor een gesprek. Op de vraag 'is winkelen een hobby van u' antwoordden de meeste ondervraagden ontkennend. En de meesten vonden dat reklame - hoewel ongewenst - toch wel een belangrijke faktor was bij de beslissing over aankopen.
De aktie speelde zich af rond een bakfiets, waarop een groot bord was geplaatst met slogans.
Het Eindhovens Dagblad had die ochtend over de aktie geschreven, waardoor verschillende voorbijgangers er van wisten. Ook in het plaatselijk advertentieblad was de aktie aangekondigd. De 'KOOP NIETS'-ballonnen gingen grif van de hand en maakten er een vrolijk tafereel van.

[ top ]

DEN HAAG

Money makes the world go round

Helemaal schor geschreeuwd stond aktiviste Elise Leijten zaterdagmiddag voor de deur van het Congresgebouw in Den Haag, tijdens de laatste uren van de klimaatkonferentie. Ze was onherkenbaar vermomd als rijke heer in streepjespak en met dikke sigaar. Terwijl de deelnemers aan de mislukte konferentie langzaam naar buiten druppelden, riep zij hen toe: 'Money makes the world go round', terwijl ze de bordjes 'Bla bla bla' en 'Who Care$' omhoog hield. 'It's a perfect day today, who cares', bleef zij roepen. Ze kreeg veel aandacht.

Vandaag niks te koop!

Voor de deur van de kringloopewinkel van Emmaus aan de Beeklaan in Den Haag was het zaterdag heel gezellig. De deur was dicht, vanwege de Niet-Winkeldag. Klanten die vergeefs kwamen kregen koffie en soep. Er kwam geen enkele boze reaktie, wel wat grappen. Wie dat wilde kreeg een Consuminderkrant mee. Iedereen begreep de bedoeling goed, vertelt Anita van Vliet van Emmaus. Intern was er vooraf diskussie geweest over de vraag of nou juist Emmaus dicht moest 'want daar komen toch juist kritische klanten die nadenken'. Maar uiteindelijk vond iedereen het een geslaagde aktie.
De kinderen waren blij met de ballonnen met 'KOOP NIETS' erop. Daarmee gingen ze vrolijk richting braderie, die een eindje verderop plaatsvond.

[ top ]

HEERLEN

Levendige ruilhandel

,,Het ging hartstikke goed!'', luidde de eerste reaktie van Leo Groot na afloop van de Niet-Winkelaktie in Heerlen. ,,Onze aktie werd weliswaar met gemengde belangstelling ontvangen door het winkelend publiek, maar er is onvertogen woord gevallen''.
Vijf mensen gaven in Heerlen vorm aan de Niet-Winkeldag, via een kadootjes-omruilkraam, een koopvrije zone met huiskamertafereel en (gratis) Wereldwinkel koffie en thee. Er werden doosjes met Tevredenheid uitgedeeld, voor kinderen waren er ballonnen. En er werden 175 Consuminderkranten meegegeven aan belangstellenden. De koopvrije zone werd gesitueerd rond bestaand straatmeubilair: een ronde stenen bank. Daar werden een tafeltje en wat stoelen bij gezet. De vorig jaar gemaakte spandoeken kwamen ook nu weer goed van pas. De teksten: 'De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, niet voor ieders hebzucht' (2,7 m breed!) en 'Hoezo eerlijk delen? Leo de Groot: ,,Het viel ons op dat veel mensen uitzonderlijk lang naar de teksten bleven kijken. Pas later bleek dat de plek waar ze hingen (onbewust) perfekt was gekozen: precies in het blikveld van de rij mensen die voor de pin-automaat stonden te wachten!''. Ook het restant van de Niet-Winkeldagposters van 1999 werd gebruikt, met een aangepaste datum. De poster werd vergroot naar A-2 formaat.

In tegenstelling tot vorig jaar hadden de initiatiefnemers geen vergunning aangevraagd, wat hen mooi f. 28,50 scheelde. Wel hadden ze hun aktiviteiten vooraf aangemeld bij de gemeente, maar niemand vroeg ergens naar.
De ruilkraam was vooraf aangekondigd via posters in de stad en in de lokale pers. Ook Dagblad De Limburger had vooraf iets geschreven over de aktie. Er werd levendig geruild, zelfs door mensen die ter plekke met de kraam werden gekonfronteerd. De regionale tv (L1) heeft uitvoerig opnamen gemaakt. ,,Ze hebben echt hun best gedaan om onze aktie en de bedoeling ervan zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen'', aldus Leo.
De Heerlense Niet-winkeldag was een initiatief van het Vredesburo Heerlen, gesponsord door de Wereldwinkel (gratis koffie en thee) en kringloopwinkel De Tweede Ronde.

[ top ]

HELLEVOETSLUIS

Vooraf folderen is effektief!

De Niet-Winkelaars in Hellevoetsluis pakten het dit jaar wat anders aan dan vorige keer. In de week voorafgaand aan de Niet-Winkeldag werden pamfletjes met de oproep voor Niet-Winkeldag uitgereikt aan automobilisten en onder de ruitenwissers van auto's gestopt. ,,Dat leverde heel veel positieve en verraste reakties op'', aldus Andra van der Loos. ,,Vaak verwachtten mensen dat het reklame was voor het en of ander, en reageerden ze in eerste instantie geirriteerd. Maar als bleek dat het om een reklame om niets te kopen ging, vonden ze het een leuk idee. Soms hebben we van een afstandje staan kijken hoe mensen reageerden op de ruitenwisser-pamfletjes. Dat leverde soortgeljke reakties op''.
Ook op scholen is vooraf geflyerd en er zijn flink wat Consuminderkranten verspreid, zowel onder leerlingen als docenten. De winkeliersvereniging, die vorig jaar nogal opspeelde over een aktie in het winkelcentrum, was deze keer vooraf uitvoering geinformeerd over de bedoeling van de Niet-Winkeldag. Ze hebben dit jaar niets van zich laten horen. Al met al is Friends of the Earth, organisator van deze aktie, zeer tevreden over de effektiviteit van hun aanpak.

[ top ]

HOUTEN

Niet-winkelen maakt blij!

Sommige mensen mogen dan denken dat kopen gelukkig maakt, ook en vooral niet-winkelen kan mensen erg blij maken! De vier niet- winkelaars in Houten kijken tevreden en blij terug op een geslaagde aktiedag. In het centrum hadden ze een vrolijke kraam ingericht met heel veel ruil-kadootjes, posters, ballonnen en Consuminderkranten, zoethout ('Bijt eens op een houtje') en doosjes geluk. De ballonnen en de kranten waren al snel op. De kado-ruil oogstte veel waardering van de voorbijgangers. ,,Dat moeten jullie vaker doen'', was een veelgehoorde reaktie. De winkeliers lieten weten dat ze de Niet-Winkeldag liever op zondag vieren. Het plaatselijk blad Trefpunt had vooraf over de Niet-Winkeldag geschreven.

[ top ]

LEEUWARDEN

Ik ben de echte Goedheiligman

Natuurvoedingswinkelier Hans Jurgens Redczus is na afloop laaiend enthousiast over zijn solo-aktie in de Leeuwarder binnenstad:
,,Het is fantastisch gegaan, dit doe ik volgend jaar zeker weer!''. Gehuld in een gehuurd Sinterklaaskostuum verkondigde hij de hele dag een boodschap met een dubbele bodem: ,,Ik ben niet die schijnheilige sint, maar de echte goedheiligman. De enige die werkelijk trakteert''. Natuurlijk trok zijn aanwezigheid hordes kleine kinderen, die hij allemaal kort persoonlijk toesprak. De ouders moesten intussen zijn staf vasthouden, zodat hij ook hen even persoonlijk kon aanspreken. Dan vertelde hij over het Trendbreuk-initiatief van natuurvoedingswinkel De Biotoop, waar klanten via een abonnement produkten tegen inkoopprijs kunnen kopen. De 'winst' wordt 50-50 verdeeld tussen de klant en projekten die ten goede komen aan de allerarmsten. Sint gaf daarover ook een foldertje mee. Jurgens: ,,Het leuke van deze aktie is dat de mensen vanzelf naar je toe komen. Iedereen zwaait en lacht naar je. En omdat er voortdurend zoveel mensen om je heen staan moet je de gesprekjes kort houden. Daardoor heb ik heel veel mensen gesproken en informatie kunnen meegeven. De diskussies verliepen in een uitstekende sfeer''. Meer informatie over de Niet-Winkeldag en het Trendbreukplan, ballonnen voor kinderen en Consuminderkranten waren verkrijgbaar in De Biotoop.
De Leeuwarder Courant had op de dag zelf over de aktie geschreven. Die vormde tevens de aanleiding voor een groot artikel in een huis- aan-huisblad dat woensdag zal verschijnen met als kop 'Pas als je bereid bent om te delen streef je naar een echte duurzame wereld'.

[ top ]

LEIDEN

Mag ik u een geheimpje vertellen?

Het was leuk in Leiden! Daar zorgden veertig kinderen van de Jeugdtheaterschool wel voor! Nadat ze het prachtige 'Geluk is Gratis-lied' ten gehore hadden gebracht, voerden ze sketches op.
'Dag mevrouw, mag ik u een geheimpje vertellen'.
"Ja..., dat is goed.'
'Ik zal het in uw oor fluisteren'
'Ja...'
(Heel zachtjes): 'Geluk is gratis'
'Ja..., dat is zo. Ja..., daar heb je gelijk in... eh...'
En een ander jongetje (keihard): 'DAT WIL IK HEBBEN!!'
(Verschrikte gezichten van voorbijgangers)
En een andere: 'Maar jij hebt toch alles al!'

Vooral de jonge kinderen vermaakten zich uitstekend, ondanks de kou, want ze hadden alleen maar een soort balletpakjes aan. Veel mensen lazen het enorme reklamebord voor het nieuwe produkt 'NIETS' en ze mochten ook nog een sinterklaaskadootje uitzoeken. De kadootjes bevatten boeken (iemand had de zolder opgeruimd) en een briefje, waarin de ontvanger bedankt werd en gevraagd het boek alsnog een goede bestemming te geven. Vooral kleine jongetjes hadden hier veel belangstelling voor. de pakjes mochten pas thuis worden uitgepakt.
Ook de ballonnen gingen grif van de hand. Een free-lance-fotograaf maakte foto's, de Theaterschool heeft video-opnamen gemaakt en er was een verslaggeefster van het Algemeen Dagblad. Zaterdag stond in het Leids dagblad een paginagroot artikel met de kop 'Consuminderen is de nieuwe trend'.

[ top ]

MIDDELBURG

'Geluk heb ik al genoeg'

Er was veel werk gemaakt van de geluksdoosjes die mensen gratis mee kregen. Er zaten briefjes in met woorden als 'vriendschap' en 'tevredenheid'. Toch waren er mensen die het doosje niet wilden aanpakken, omdat ze zich niet konden voorstellen dat je zomaar gratis geluk kon krijgen. Een man verklaarde dat hij hert geluk al had gevonden en dat klopte, vertelt Marta Blom. Hij was overduidelijk verliefd op de dame die bij hem was.
De kadootjesruilkraam liep ook redelijk. Verschillende mensen gingen nog even naar huis om ruil-spullen te halen. De mensen die met de aktie meededen waren goed herkenbaar aan hun hemden met 'Ik heb genoeg' er op.
Er waren regelmatig diskussies aan de kraam, waarbij regelmatig instemming te horen was met het doel van Niet-Winkeldag. De Provinciale Zeeuwse Courant besteedde aandacht aan de aktie.

[ top ]

NIJMEGEN

Knipperlichtjes in de winkel

Kringloopwinkel Overal was zaterdag gewoon open (in tegenstelling tot vorig jaar), maar de medewerkers dragen de Niet-Winkeldag een warm hart toe. Overal in de winkel waren citen en spreuken te lezen over konsumindren, de verdeling van de welvaart en milieu. Sommige teksten waren extra verlicht met knipperende fietslampjes, om de aandacht er op te vestigen. Er waren Consuminderkranten en ballonnen verkrijgbaar. Het publiek reageerde veelal instemmend, maar desalniettemin was de omzet aan het eind van de dag behoorlijk. Daarmee worden overigens uitstekende projekten gesteund.

[ top ]

ROERMOND

Te weinig KOOP-NIETS-ballonnen

De zwarte Piet op het bedje - uitgeput van het winkelen - had een uitstekend kontakt met de kinderen die op 'ziekenbezoek' kwamen. Alleen aan het eind van de dag kreeg Piet het even moeiljk, omdat er geen ballonnen meer waren om uit te delen. Intussen liepen vier jongeren door de stad met 'Ik heb alles al' op hun T-shirt. Zij deelden flyers uit.
De ruilkraam voor ooit-gekegen-maar-nooit-gebruikte sinterklaaskadootjes liep wat minder, doordat de kranten dit vooraf niet gemeld hadden. Veel mensen hadden dus niets te ruilen bij zich.
De Limburgse radio L1 besteedde enkele keren aandacht aan de aktie. Inmiddels wordt er alweer volop nagedacht over volgend jaar. Er hebben zich twee nieuwe enthousiaste mensen aangemeld. En er moeten pamfletten met uitleg in het Turks en in het Marokkaans komen.

[ top ]

ROOSENDAAL

Sint-Franciscus in slow motion

De grote blikvangers in het centrum van Roosendaal waren Sint Franciscus en broeder Leo die zich, gehuld in pij en met een aureool op het hoofd, in slow-motion door de winkelstraat begaven. Soms stonden zij stil als levende standbeelden, waardoor de tekst op hun aureool 'Delen in eenvoud' goed leesbaar werd. Twee aktievoerders volgden hen op korte afstand, om aan verbaasde voorbijgangers tekst en uitleg te geven. Een van hen was Marjon Gieben: ,,Het was een heel suksesvolle dag. We trokken erg veel belangstelling, en niet alleen met Franciscus en Leo. Tientallen mensen maakten gebruik van de gelegenheid om overbodige spullen in te leveren of om te ruilen bij de kadootjes-ruilkraam die op de stoep voor De Natuurwinkel stond. De kraam was vooraf een paar keer in de regionale kranten aangekondigd, en vrijdag had ik nog een interview gegeven op de stadsradio, dus veel mensen wisten ervan. Tijdens de straatgesprekken hebben we de mensen echt geprikkeld om voor zichzelf op te komen en zich niet als willoze wezens te laten meeslepen in de konsumptiedrift. Ik denk dat we daarin redelijk zijn geslaagd. Alles bij mekaar hebben we erg veel plezier gehad''.

De ruilkraam was opgefleurd met gele KOOP NIETS-ballonnen, een spandoek met de tekst 'Konsuminderdag' en een grote foto van Mahatma Gandhi met diens uitspraak 'de wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht'. Een goede toelichting bij de aktie bleek nodig en nuttig. Veel mensen herinnerden zich nog van vorig jaar dat het weer Niet- winkeldag was, anderen hadden er op de radio of via de landelijke media over gehoord.

De aktie werd uitgevoerd door zeven mensen en was een samenwerking tussen LETS Roosendaal, de Wereldwinkel, milieugroep Keerpunt en de Franciskaanse Beweging. Van de aktie werden opnames gemaakt door Omroep Brabant (wordt zondag tussen 9:00 en 11:00 uitgezonden), en er was een interview met een verslaggever van BN De Stem. (Omroep Brabant maakte een kompliment voor de prachtig vormgegeven en zeer informatieve Niet-Winkeldag-website (www.koopniets.nl) De Niet-Winkelaars maakten zelf ook foto's van hun aktie, ondermeer voor het Franciskaans Maandblad, dat een pagina aan de Niet-Winkeldag zal besteden.

[ top ]

ROTTERDAM

'We houden toch zo van winkelen?'

Geen grote aktie dit jaar in Rotterdam. Maar toch. Op de stoep van de bibliotheek deelden twee leden van Miieudefensie Consuminderkranten uit aan belangstellenden. Ze vielen extra op door de knalgele ballonnen en de sandwichborden met Niet-Winkeldagposters. Elly Engel vertelt na afloop dat ze veel leuke gesprekken hebben gevoerd met passanten, veel mensen vroegen ook spontaan om een krant. Het interview op Stadsradio Rotterdam, de vorige dag, bleek goed te zijn beluisterd.
Tijdens de aktie onstond een leuk kontakt met een verkoopster van de Rotterdamse straatkrant, die even verderop haar vaste stek heeft. Ook zij wilde graag een Consuminderkrant. Nogal konfronterend was het voorval waarbij een jongetje zijn moeder vroeg om zo'n mooie ballon voor hem te kopen. De moeder weigerde dat: 'Nee joh, op die ballon staat dat je niks mag kopen, maar wij houden toch zo van winkelen?'.

[ top ]

TILBURG

Tilburg: Konsuminder, geniet meer!

Godelieve Engbersen stond klokslag half twee klaar op het station, om de jongeren van Dwars op te wachten, die Tilburg aandeden in het kader van de 'Drie steden aktie' (Tilburg, Den Bosch Breda).
Met klapstoeltjes, een tafeltje met kleedje en een bosje bloemen richtten ze midden op straat, tussen V&D en de Hema, een koopvrije zone is. Een groot spandoek 'KOOPVRIJE ZONE' maakte dat duidelijk. Weldra klonken kreten door de meegebrachte megafoon: 'Konsuminder, meer tijd', 'Geluk is Gratis', 'Meer tijd, minder spullen'. De Dwarsers hadden zelf flyers gemaakt, met uitleg over eerlijk delen en leefmilieu. De gele ballonnen gaven een vrolijke aanblik en de kinderen kwamen er spontaan om vragen. Enkele politieagenten keken intussen toe. Met minstens twintig mensen zijn wat langere gesprekken gevoerd, De daklozenkrant Alle had eerder al een verhaal van twee pagina's gebracht over de Niet-Winkeldag.

[ top ]

ZAANDAM

Blauwe "gemodificeerde" pannekoeken

JMA heeft handtekeningen ingezameld, gericht aan Premier Kok, om genetisch gemanipuleerd voedsel te verbieden.
Op straat werden blauwe "gemodificeerde" pannekoeken gebakken, en aan het publiek aangeboden.
Ondanks het feit dat de kleurstof wettelijk was toegestaan en de rest van de ingredienten zelfs EKO was, hebben wij bijzonder weinig hapjes pannekoek kunnen slijten, ook al waren ze gratis.
Gek he? Die koopverslaving is dus wel degelijk te genezen. Het feit, dat men dit 'blauw' WEL kan zien (...gentech niet), blijkt van doorslaggevend belang.
"Bekend maakt onbemind," lijkt het motto.

Ook zijn aan Albert Heijn 10 prangende vragen gesteld: of zij de consument wel helemaal eerlijk voorlichten over de gentech in hun huismerk-assortiment, en of ze misschien wel openlijk "neutraal" zijn, maar voor zichzelf toch stiekem "voor", want gentech-vrij leveren kost (AH) misschien extra geld. Het mondelinge antwoord was niet bevredigend, nadere beantwoording volgt nog...
Albert Heijn vond, dat gentech niet "leefde" bij de consument, omdat er gemiddeld maar 1 vraag per maand over gesteld wordt via 0800-0305.
Waarom AH denkt, dat verontruste consumenten AH zouden bellen in plaats van een instantie waarvan ze kunnen hopen dat die er iets aan doet, is ons een raadsel.
Verder bestrijden wij, dat de Nederlandse Regering "neutraal" is tegenover gentechnologie (ze manipuleert het maatschappelijk debat en geeft honderden miljoenen subsidie aan gentech); dus de stelling dat gentech veilig is omdat de overheid het veilig heeft verklaard, lijkt ons geen "neutrale" positie.

Binnenkort meer op www.tegenbeweging.nl

groetjes, JMA werkgroep gentechnologie, Micha Kuiper, Utrecht


Stuur aanvullingen, wijzigingen en ander nieuws naar nwd@omslag.nl

 

menu | top | dDH